Til forældre

Hvordan skaber du ”rammen” for den gode samtale - og hvor er det godt at tale sammen?

 • Skab de positive åndehuller, der skaber grobund for de gode snakke
 • Det er vigtigt at give den unge mulighed for at trække sig
 • Gør noget aktivt sammen med den unge - at sidde stille og tale kan være svært for den unge
 • Gør det rart for den unge at komme hjem
 • Find et neutralt sted at tale sammen med den unge, på en gåtur eller i bilen

Gode råd til forældre

 • Vælg dine kampe med omhu
 • Stop med at sammenligne den unge med andre unge
 • Den unge er i et forløb, så slip samtaleemnet i hjemmet medmindre den unge selv bringer det på banen
 • Skab rammer for den gode samtale
 • Giv den unge medansvar for løsninger

Hvad kan du som forælder have behov for?

 • Skabe et frirum for dig selv
 • “Parkere” dine frustrationer et andet sted end hos den unge
 • Bruge andre voksne, den unge har en god relation til
 • Komme af med frustrationerne, inden du taler med den unge – det giver mere ro
 • Ha’ en fortrolig - eksempelvis fra dit arbejde

Udgangspunkter som kan skabe et godt klima for samtale

 • Det er vigtigt at gøre op med sin egen opdragelse
 • Undgå at være for fastlåst på dine værdier/vaner
 • Det er vigtigt, at den unge får mulighed for “frie stunder”, hvor der ikke bliver talt om rusmidler
 • Vær positiv - og fortæl, at du er lettet, når den unge kommer hjem
 • Undgå løftede pegefingre
 • Lyt til den unge og giv plads
 • Lad den unge tale ud - forsøg ikke at afbryde
 • Man kan bede de unge om hjælp: Hvordan kan jeg støtte dig bedst muligt? Er det OK, jeg spørger om…?
 • Ærlighed overfor den unge. Vær klar til at se dine egne fejl, erkende dem og tale åbent om dem
 • Vis interesse for det, de unge laver, og vær med til at “dyrke” det, de er gode til

Undgå diskussionsfælden

Det kan være rigtig svært at tage snakken om hash med en teenager, og som forælder kan man nemt lade sine følelser og holdninger løbe af med sig. Tag snakken med Emil her og se, om du kan undgå at falde i diskussionsfælden. 

Pjece - til forældre