Medicinsk støtte

Hvis vi i fællesskab kommer frem til, at du kan have brug for sideløbende medicinsk støtte, igangsættes dette i samarbejde med centrets læge.

Der findes flere former for medicin til støtte og sammen med behandler og lægen, finder vi frem til hvilken form, der vil passe bedst til dig.

Ordination, opstart og stabilisering af den medicinske behandling varetages i samarbejde mellem centrets læge, den sundhedsfaglige medarbejder og din behandler.

Medicinsk støtte bør aldrig stå alene ved behandling, hvorfor behandlingsforløbet altid vil inkludere samtalebehandling.