Vores tilbud

Som pårørende til en nærtstående med et problematisk rusmiddelforbrug, kan man have behov for hjælp og støtte. Derfor er der på Rusmiddelcenter Syddjurs mulighed for at modtage pårørendesamtaler.

Tilbuddet gælder pårørende der bor i Syddjurs Kommune og som har en nærtstående med et problematisk rusmiddelforbrug. Den nærtstående behøver ikke at være indskrevet på Rusmiddelcenter Syddjurs.

Er din nærtstående indskrevet i behandlingsforløb, inddrages relevant netværk altid i behandlingen, i det omfang der giver mening for den enkelte.