Vores tilbud

Rusmiddelcenter Syddjurs' tilbud om familieorienteret rusmiddelbehandling henvender sig til alle familier, hvor der er børn under 18 år og inkluderer alle i familien såvel børn som voksne.

Tilbuddet er sammensat af flere faktorer, så alle i familien har mulighed for at blive hørt og indeholder følgende: individuelle samtaler, parsamtaler og familie samtaler.

Som et særligt tilbud til børn og unge mellem 0-25, er der mulighed for gruppebehandling i BRUS.

Kontakt Rusmiddelcenter Syddjurs, så vil du få en tid til visitation, hvor dit og din families behov vil blive drøftet, så vi sammen kan planlægge den bedste behandling for jer.