Vores tilbud

Kortlægning
Først og fremmest er vi behjælpelige med at kortlægge omfanget af dit alkoholforbrug: Hvor tit drikker du? I hvilke situationer? Hvor længe har du drukket – og hvor meget?

Målsætning
I næste omgang kan vi hjælpe dig med at se nærmere på, hvad målsætningen kan være for dig i forhold til alkohol. I denne forbindelse kan det ofte være gavnligt at se på konsekvenserne af dit alkoholforbrug – både for dig selv, men også for dine omgivelser. Det kan dreje sig om dit ægteskab; forholdet til dine børn eller dine forældre. Alkohol kan være blevet en trussel mod dit helbred. Det kan også være, at dit alkoholforbrug går ud over dit arbejde, eller at dine venner er begyndt at ”stå af”. Disse forhold kan være nyttige at medinddrage i dine overvejelser omkring alkohol.

Et alkoholproblem belaster ikke kun den der drikker, men også de pårørende. Med dit samtykke inddrager vi derfor ofte partner eller andet relevant netværk i behandlingen og har god erfaring hermed.

Det er ofte svært at være vidne til en, der drikker for meget. Mange forsøger forgæves at få den drikkende til at drikke mindre eller helt holde med at drikke. Se her for de forskellige muligheder for rådgivning og støtte som pårørende.

Udredning
Man drikker ikke af ond vilje. Man drikker af mange forskellige grunde. Hvad mon dine grunde er? For nogen er alkoholproblemet kommet snigende, fordi alkohol har været brugt til at klare stress og en udfordrende hverdag. Nogle kæmper med angst, andre drikker for at slippe væk fra mørke tanker, depression eller ensomhed. Måske kommer man fra en familie, hvor det har været almindeligt at bruge alkohol som problemløser, og mange har også oplevet, at alkohol har været brugt meget i sociale sammenhænge. Hvis eksempelvis angsten eller depressionen er yderligere behandlingskrævende, har vi ud over samtale mulighed for at tilbyde en konsultation hos vores psykiatriske konsulent.

Giv dig selv chancen og kontakt os i dag. Det er let at komme i gang, og det er gratis! Du har også mulighed for at henvende dig anonymt, og du kan desuden benytte dig af frit valgs-ordningen. Vi iværksætter behandlingen senest 14 dage efter, at du har henvendt dig.