Medicinsk støtte

Hvis vi i fællesskab kommer frem til, at du kan have brug for sideløbende medicinsk støtte, har vi en læge tilknyttet, som kan vejlede dig og eventuelt igangsætte denne behandling.

Der findes flere former for medicin til støtte i forbindelse med alkoholbehandling. Sammen med behandler og lægen, finder vi frem til hvilken form, der vil passe bedst til dig.

Medicinsk støtte bør aldrig stå alene ved behandling af alkoholafhængighed, hvorfor behandlingsforløbet som udgangspunkt altid vil inkludere samtalebehandling.