Konsekvenser for pårørende

Ifølge Sundhedsstyrelsen har 1/3 af alle danskere et menneske med et alkoholproblem i familien - enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer.

Mindst 122.000 børn vokser op i en familie med et alkoholproblem:

  • 10 % vurderes at være behandlingskrævende i børnepsykiatrisk regi.
  • 40 % har symptomer på forskellige former for psykiske belastninger.
  • 50 % udviser på undersøgelsestidspunktet ikke symptomer og adskiller sig ikke fra kontrolgruppen.

Derudover ved man at:

  • 1/3 af voksne børn fra familier med alkoholproblemer selv udvikler et alkoholproblem.
  • Ca. 1/3 af voksne børn oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser.

(Sundhedsstyrelsen 2014)