Fakta om alkohol

Alkohol er et giftigt stof, der ved et højt forbrug er forbundet med flere end 60 forskellige sygdomme med kort- og langsigtede konsekvenser.

Sundhedsstyrelsen skønner, at 860.000 danskere drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse.

140.000 er afhængige af alkohol. Cirka 122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer og kun cirka 10-15 % af de, der har problemer med alkohol, er i kontakt med alkoholbehandlingen. I 2010 var alkohol årsag til 3900 dødsfald.